Geologia

Wykonujemy:

dokumentacje gologiczno-inzynierską opinie geotechniczne dokumentacja badań podloża gruntowego badania gruntów przed wykonaniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych odbiór gruntu w wykopie obliczanie stateczności skarp badania laboratoryjne gruntów